dimecres, 8 de juny de 2011

CARTA D'ACOMIADAMENT DE L'ALCALDE DE BARXETA

Barxeta, juny de 2.011

Estimat veí/na:

Com heu comprovat , no m´he presentat a la reelecció per a ser el vostre alcalde en les darreres eleccions del 22 de maig, com a conseqüència d´una decisió personal, és per tant, que el proper dia 11 de juny deixaré de ser l´alcalde, després de 20 anys de dedicació a aquest càrrec i des de l´any 1979 com a regidor del nostre ajuntament.
Durant tot aquest temps, ha dipositat en mi la confiança majoritària del poble per a que jo pogués desenvolupar l’Alcaldia de Barxeta.
En aquest moment en que vaig a deixar de ser el vostre alcalde, voldria reconèixer que la meua dedicació no hagués sigut possible sense la vostra ajuda i col·laboració i sobretot sense l´ajuda i col·laboració de les persones que més a prop de mi han estat, a tots i totes us done les gràcies per l´ajuda que m´haveu prestat.
Al llarg d´estos 32 anys de democràcia, el nostre ajuntament ha passat per diverses circumstàncies en les quals he participat, com a regidor i com a alcalde.
 En la meua última etapa com a alcalde he procurat mantenir i fomentar l´amistat, la cordialitat i la germanor entre tots els barxetans i barxetanes, així com treballar per al nostre poble per tal de millorar la nostra qualitat de vida, crec que aquestos objectius que jo em proposava han sigut aconseguits, amb l´ajuda de tots vosaltres.
Hem procurat que el nostre ajuntament tinguera una excel·lent consideració fora del nostre poble i així ha sigut, doncs quan es parla de l´ ajuntament de Barxeta, tots ens tenen en gran consideració. També hem procurat que l´economia del nostre ajuntament estiguera sanejada, i ho hem aconseguit , doncs hem fet les coses més necessàries per al nostre poble i poc a poc, sense endeutar-nos i  aconseguint totes les subvencions possibles que ens venien, tant de les institucions provincials com de les autonòmiques i estatals i tot açò insisteix, ho hem aconseguit amb l´esforç de tots.
Durant aquest vint anys que he tingut l’honor de ser l’alcalde de tots vosaltres hem gestionat:

PEL QUE FA  ALS PRESSUPOSTOS................................................................40.831.930,20 

MITJANA ANUAL DELS PRESSUPOSTOS......................................................2.148.102,06 € 

PEL QUE FA ALS ROMANETS DE TRESORERIA............................................6.098.513,04 €

MITJANA ANUAL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA..............................320.976,37 € 

TOTAL SUBVENCIONS OBTINGUDES..........................................................13.058.263,12 € 

TOTAL TREBALLADORS CONTRACTATS...................................................................547

MITJANA ANUAL DE DIES TREBALLATS..................................................................   90

TOTAL DE JORNALS APORTATS AL POBLE.........................................................935.370 

Fins  el dia 11 de juny de 2011 a les 11 hores del matí estaré treballant per a vosaltres, aconseguint les últimes subvencions que he pogut gestionar sabent que jo ja no anava a ser l´alcalde i sense importar-me qui serà el proper , com per exemple:
SUBVENCIONS JA OBTINGUDES PER L’AJUNTAMENT L’ANY 2011

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
IMPORT SUBEVNCIÓ €
RESTAURACIÓ IMMOBLES 2010 (Diputació) 2ªFase Obres de conservació de la façana de l’ajuntament

15.597 €

PPOS 2011
MILLORA EN LA CONTENCIÓ DEL TERRENY JUNT AL CENTRE ESCOLAR45.030 €

SUBVENCIÓ SINGULAR DE LA PRESIDÈNCIA DE DIPUTACIÓ
Condicionament del C/ Molí i C/ Simat

50.000 €
PLA CAMINS RURALS 2011
Camí Sensals i Font de la Parra


35.000 €
BUSTIA CIUTADANA(Conselleria Solidaritat)
2.954,69 €

PLA ADDICIONAL PPOS 2010(Diputació)
Vallat del Poliesportiu municipal de Barxeta
20.000 €

PAP 2011(Diputació)
2ªfase Millora abastiment de l’aigua potable

30.000 €
RURALTER LEADER ANUALITAT 2011(Conselleria Agricultura Pesca i Alimentació)
2ªFase de Millora Urbana

17.178,69 €
CONTROL DE VERCTORS
695,28
ESTATUT AUTONOMIA
1.741,39
VOLUNTARIAT AMBIENTAL
3.000

EMCORP/EZOINT
2 ajuda domicili, 2 socorristes, 1 oficial i 1 peó de construcció
34.089,37 €
(dels quals 9.806,80 € són del programa Ezoint).
EMCORD(ZONES DEVASTADES PELS INCENDIS)
1 brigada formada per 4 peons i 1 encarregat

30.127,16 €.
PAMER
1 brigada formada per 4 peons i 1 encarregat

16.397,23 €
PROGRAMA ESPORTIU MUNICIPAL
1.413,44 €
PROGRAMA DE JOVENTUT
1.402,72 €

A més a més, recordeu que el projecte de la carretera Barxeta/Llocnou està realitzat i a punt d´executar-se, així com s’estan realitzant els projectes i pressupostos per a la millora de la carretera  de Barxeta a Simat.
Dit açò, sols em queda tornar a agraïr la col·laboració i participació de tots vosaltres per a que totes aquestes coses s’hagen pogut realitzar.
També vull  agraïr la dedicació i col·laboració de tots els funcionaris i als treballadors de l’ajuntament, sense els quals no haguérem pogut fer una gestió adequada per al poble.
És el moment de recordar al que sempre ha sigut i serà el nostre alcalde Pepe Lorente el qual em va ensenyar aquelles coses que devia fer per tal de ser un alcalde de tots i per a tots. Pepe, sempre estarà en el nostre record.
Per a finalitzar em pose a la disposició d´aquells que vulguen, així com de la nova corporació municipal per a col·laborar i aportar els meus coneixements a la gestió municipal, si així es desitja .
Ha sigut un plaer, una satisfacció i un honor ser l´alcalde de tots i totes vosaltres.

           Moltres  gràcies.

VICENT ANTONI GINER I SEGARRA
ALCALDE DE BARXETA.